Categories: Akcie, Miništranti

Miništrantský futbalový turnaj

Dňa 9. Júla 2022 sa v našej farnosti sv. Márie Magdalény odohral miništrantský turnaj, ktorý vznikol vďaka myšlienke bohoslovcov Námestovského dekanátu. Futbalového turnaja sa zúčastnilo celkovo šesť tímov a to z rôznych farností ako sú Oravské Veselé, Oravská Polhora, Vavrečka, Novoť a Beňadovo spolu s našimi miništrantami.

Turnaj začal svätou omšou v našom farskom kostole. Po jej skončení sa miništranti presunuli do športovej haly, kde sa začal boj o pohára a individuálne ocenenia. Do finále sa dostali naši miništranti z Mútneho, ktorí však nestačili na Oravskú Polhoru a prehrali 1-3. Napriek tomu si odviezli krásne druhé miesto a športová vitrína sa v našej sakristii zas o niečo rozrástla. Na treťom mieste skončili miništranti z Vavrečky.

Po vyhodnotení sa všetci presunuli na farskú záhradu, kde chlapcov čakal vynikajúco uvarený guľáš, ktorý pre nás pripravil Jozef a Ľudovít Holubjak, za čo sa im chceme zo srdca úprimne poďakovať. Veríme, že podobné akcie budú v našej farnosti pokračovať aj naďalej.

Zo všetkých nepodstatných vecí je futbal tá najpodstatnejšia. Sv. Ján Pavol II.