Categories: Diecéza, Život v cirkvi

Podpora aktivít v diecéze pomocou 2% z dane alebo SMS

Blíži sa nám obdobie daňových priznaní a máme možnosť určiť, kde sa použijú 2% z našich daní. Do ponuky vám dávame niekoľko možností, kam 2% môžete v našej diecéze venovať. Tiež máte možnosť podporiť Spišskú katolícku charitu pomocou SMS alebo poštovou poukážkou.


2% pre Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy


2% pre Nadáciu kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka


2% pre Združenie kňazov Spišského biskupstva UNITAS


Podpora pre Spišskú katolícku charitu