Categories: Život v cirkvi

Vianočné spovedanie

Pozývame vás k predvianočnej sv. spovedi, nech môžeme očakávať narodenie Krista s čistým srdcom.

Mútne

Piatok 18.12.

10.00 – 12.00 (3 kňazi)
14.00 – 16.00 (3 kňazi)
18.30 – 20.00 (3 kňazi)


Sobota 19.12.

10:00 – 12:00 (6 kňazov)


Nedeľa 20.12.

17.00 – 19.00 (3 kňazi)


Pondelok 21.12.

15.00 – 17.00 (3 kňazi)


Utorok 22.12.

18.30 – 20.00 (4 kňazi)

Beňadovo

Piatok 18.12.

10.30 – 12.00 (2 kňazi)
14.00 – 15.30 (2 kňazi)
18.30 – 19.30 (2 kňazi)


Sobota 19.12.

7:30 – 9:00 (6 kňazov)


Nedeľa 20.12.

17.00 – 18.30 (2 kňazi)


Pondelok 21.12.

16.30 – 17.30 (2 kňazi)


Utorok 22.12.

18.30 – 19.30 (2 kňazi)