Categories: Akcie

Verejné slávenie bohoslužieb

Od stredy 6. mája sa začnú slúžiť verejné bohoslužby a to nasledovne až do odvolania :

Mútne

pondelok – piatok

 • 6:45 (odporúčaná pre seniorov)
 • 18:30

sobota

 • 6:45

nedeľa

 • 6:00 (odporúčaná pre seniorov)
 • 7:30
 • 9:00
 • 10:30
 • 12:00

Beňadovo

pondelok – piatok

 • 7:45 (odporúčaná pre seniorov)
 • 17:00

sobota

 • 7:45

nedeľa

 • 7:45 (odporúčaná pre seniorov)
 • 9:15
 • 10:30

Majme na pamäti, že až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú hromažďovanie, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky. Účasť bude od 6. mája možná, avšak stále dobrovoľná – aj čo sa týka nedelí a sviatkov. Zároveň budú pokračovať vysielania bohoslužieb prostredníctvom katolíckych a verejnoprávnych médií. Preto vás starší ľudia ako 65 rokov, ktorí ste zaradení do rizikovej skupiny, neodhovárame, ale dávame na zváženie, či radšej neostať doma. Z obradov však musíme úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia.

Vy, ktorí prídete do chrámu, prosíme vás, aby ste dodržiavali hygienické nariadenia a na svätú omšu prišli v rúškach (prípadne v rukaviciach) a dodržiavali 2m odstupy (okrem členov spoločnej domácnosti). Dodržiavajte respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu). Nebude sa dávať znak pokoja podaním ruky, ale sa nahradí úklonom alebo gestom úsmevu. Nebudú sa dávať ani deťom krížiky a sväté prijímanie sa na základe dovolenia biskupskej konferencie rozdáva do rúk. Ruky si každý pri vstupe do chrámu má vydezinfikovať, prípadne môže mať so sebou vlastný malý dezinfekčný prostriedok. V rade na sväté prijímanie taktiež zachovávajte 2m odstupy (okrem členov spoločnej domácnosti). Kto by z vážneho dôvodu nemohol prijať Eucharistiu do rúk, nech na to upozorní kňaza pred bohoslužbou, a príde na sväté prijímanie na záver, ako posledný.

Prosím rešpektujte pokyny usporiadateľov a zaujmite v chráme miesto, ktoré vám určia. Spovedať budeme cca 30 min. pred svätými omšami v týždni. Nebude sa vytvárať rád čakajúcich ľudí, ale človek bude čakať na svojom pridelenom mieste a odtiaľ pôjde na svätú spoveď po vyspovedaní predchádzajúcej osoby, ktorá sa vráti na to svoje pôvodne pridelené miesto. Z chrámu si zoberte domov modlitebné knižky a všetky ostatné predmety.

Odkaz na článok Konferencie biskupov slovenska: Ako uvádzať do praxe nové usmernenia o slávení bohoslužieb https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200504033