Categories: Akcie

Modlitba na poludnie 25. marca 2020

Na záver nedeľňajšej modlitby Anjel Pána pápež František pozval všetkých
vedúcich predstaviteľov Cirkvi, kresťanských spoločenstiev i kresťanov rôznych
denominácií, nech spoja svoje hlasy a pozdvihnú ich k nebu, aby sa spoločne
pomodlili Otčenáš o dvanástej hodine, na poludnie 25. marca, na sviatok
Zvestovania Pána: “Na pandémiu vírusu chceme odpovedať univerzalitou
modlitby, súcitu a láskavosti,” povedal Pápež.
Predseda CCEE, janovský arcibiskup kardinál Angelo Bagnasco, prijal toto
pozvanie Svätého Otca a pôjde na poludnie do katedrály sv. Vavrinca v Janove:
bude prosiť Pána, aby na orodovanie preblahoslavenej Panny Márie oslobodil
Taliansko, Európu a celý svet od pandémie COVID-19; zverí zosnulých Božiemu
milosrdenstvu, pomodlí sa za chorých a bude vyprosovať pomoc Pána pre
lekárov, zdravotnícky personál aj poriadkové sily.


Schéma prosieb je veľmi jednoduchá: začína modlitbou Otčenáš, po nej nasledujú
tri modlitby Zdravas’ Mária, a k tomu sa ešte pridá modlitba zložená spoločne s
predsedom COMECE, kardinálom Jean-Claude Hollerichom:


Boh Otec, Stvoriteľ sveta, všemohúci a milosrdný,
ktorý si z lásky k nám poslal svojho Syna na svet
ako lekára duší a tiel,
pohliadni na svoje deti,
ktoré sa v tejto ťažkej chvíli vykoľajenia a dezorientácie
v mnohých oblastiach Európy a sveta
obracajú na teba a hľadajú posilu, záchranu a úľavu;
osloboď nás od choroby a strachu.
Uzdrav našich chorých, poteš ich príbuzných,
daj múdrosť našim spoločenským predstaviteľom.
Posilňuj a odmeň našich lekárov,
sestry a dobrovoľníkov,
daj večný život zomrelým.
Neopúšťaj nás vo chvíli skúšky,
ale vysloboď nás od každého zla.
O to prosíme Teba, ktorý so Synom a Duchom Svätým
žiješ a kraľuješ na veky vekov.
Amen.
Svätá Mária, Uzdravenie nemocných a Matka nádeje, oroduj za nás!


Ak by ste to aj vy pokladali za užitočné, môžete sa pripojiť k jeho modlitbe podľa
danej schémy: bola by to tak chorálna modlitba celej Európy k Pánovi, aby nás
oslobodil od zlého.