Categories: Život v cirkvi

Skvelé správy o Tafide

Podľa lekárov Tafidy Raqeeb, jej stav sa zlepšuje!

Lekári v nemocnici Gaslini v Janove, kam bolo Tafide umožnené vycestovať kvôli liečbe, povedali, že Tafidin stav už dovoľuje presunúť ju z jednotky intenzívnej starostlivosti na bežné lôžkové oddelenie, kde sa bude ďalej zotavovať. Postupne jej odoberajú ventilátor na dýchanie, keďže už dokáže dýchať aj bez neho po dobu 2-3 hodín denne.
To ešte nie je všetko. Odstránili jej aj katéter potom, čo sa jej vylučovacia sústava obnovila do pôvodného stavu.

Matka Tafidy povedala:

„Keby niekto teraz videl Tafidu, bol by šokovaný. V jej nose nie sú žiadne trubice a stále otvára oči. Dostala veľkú izbu na rehabilitačnej jednotke, kde sa nachádza aj všetko vybavenie na fyzioterapiu. Je tu dokonca bazén pre hydroterapiu. V zásade môžeme povedať, že jej zotavovanie začína dnešným dňom. Navyše so všetkým tým, čo predtým nemohla robiť.“

Toto je malé dievča, Tafida, o ktorej nejeden doktor v Británii povedal, že pre ňu nie je iná nádej než smrť.

Paolo Petralia, hlavný manažér nemocnice povedal:

„Sme veľmi radi, že Tafida prišla do našej nemocnice, a že môžeme naplniť túžbu jej rodičov, ktorí pre ňu žiadali viac času a najvyššiu možnú kvalitu života “

Konečne je tento čas pre Tafidu a jej rodičov časom, kedy sa rešpektuje ľudská dôstojnosť.

Ľudská dôstojnosť je podstatou toho, o čo ide spoločne Vám aj nám v CitizenGO. Kvôli správam ako táto robíme všetky naše aktivity a vedieme neraz ťažké zápasy za práva tých najzraniteľnejších v našej spoločnosti. Verím, že podobne ako ja aj Vy sa tešíte z dobrých správ o Tafide. Avšak táto radosť je spojená aj so smutnou spomienkou na Charlieho Garda, či Alfieho Evansa, ktorým sa pomoci nedostalo.
Ani Charlie, ani Alfie alebo Tafida nie sú poslednými deťmi, ktorých život závisí od milosti ľudí správajúcich sa ako páni nad životom a smrťou. Rodiny chorých detí by nemali podstupovať martýrium ťažkého zápasu so súdmi, ktoré ich zbavia základných rodičovských práv.

To, že sa Tafida môže pokojne liečiť je v mnohom vďaka Vášmu a nášmu spoločnému odhodlaniu. Bez Vašej podpory by zápasy ako tento by boli len sotva úspešné.   

Budeme pokračovať v zápase za ľudské práva vždy, keď uvidíme choré dieťa ako Tafida, Alfie alebo Charlie, ktorému upierajú základné právo na život.