Categories: Akcie

Kurz BOM

Pozývame vás na kurz Billingsovej ovulačnej metódy. Kurz je určený pre manželov, snúbencov a slobodných, ktorí chcú spoznať a pochopiť krásu Božieho plánu s manželskou plodnosťou a hlbšie vniknúť do podstaty prirodzených metód plánovania rodičovstva podľa učenia Cirkvi. Kurzu sa môžu zúčastniť aj katechéti, kňazi a zasvätené osoby, všetci tí, ktorí slúžia vo farnostiach pri šírení radostnej zvesti o manželskej láske a plodnosti.
Kurz vedie MUDr. František Orlovský a pozostáva z dvoch stretnutí v termínoch:január a marec
Miesta a konania kurzu:
Lendak: 18. 1. 2020 a 14. 3. 2020, od 14.00-18.00 hod.
Námestovo: 25. 1. 2020 a 21. 3. 2020, od 14.00-18.00 hod.

Bližšie informácie s možnosťou prihlásenia nájdete na stránke Diecézneho katechetického úradu www.dkuspis.sk alebo prostredníctvom tohto formulára: http://bit.ly/billings_2020

Prihlásiť sa je možné:
Lendak do 12. 1. 2020
Námestovo do 19. 1 .2020