Categories: Život v cirkvi

Petícia poslancom NR SR: Za najmenších z nás

V parlamente sú aktuálne 4 návrhy zákonov, ktorých cieľom je posilniť ochranu detí pred narodením a pomôcť ich mamám. 

Národný pochod za život pripravil výzvu poslancom NR SR k prijatiu týchto návrhov a zlepšeniu ochrany nenarodených a pomoci ich mamám. Podporte ju, prosím, tu: http://www.citizengo.org/sk/lf/173508-vyzva-poslancom-k-ochrane-zivota

Národný pochod za život presadzuje úplnú ochranu nenarodených detí. Veď všetci ľudia sú si rovní v dôstojnosti a právach. Preto je dôležité usilovať sa o rovnaké právo na život pre nenarodené deti, ako máme aj my.

V poslednom čase sa však viacerí predstavitelia vyjadrili, že súčasný potratový zákon je dostatočný a netreba ho meniť. Žiaľ, opak je pravdou. 

Nehovoriac o tom, že ukončenie tlkotu srdiečka tých najmenších z nás umelým potratom je vždy obrovskou ranou, ich mamy sú až príliš často tiež obeťami.

Ženám chýbajú dostatočné a pravdivé informácie o ich nenarodenom dieťati, o psychických, či zdravotných následkoch potratu, ale tiež o možnostiach a spôsoboch pomoci.

Nezriedka im chýba aj to najdôležitejšie, a to je opora najbližších. Práve naopak, v praxi sa ako veľmi častý dôvod umelého potratu ukazuje tlak okolia, najmä otca dieťaťa a rodičov. A je tragédiou, keď sú matky bez náležitých informácií o možnostiach riešenia svojej situácie, proti svojej vôli nútené pripraviť o život vlastné ešte nenarodené dieťa.

Žiadame preto poslancov, aby hľadali také riešenia, ktoré pomôžu mamám a zachránia ich deti.

Dnes sú v parlamente štyri návrhy zákonov, ktorých cieľom je umenšiť zlo potratu:

  • Prvý návrh predložil Richard Vašečka, ktorý navrhuje zrušiť bezdôvodné potraty, kedy sa na vykonanie umelého potratu nevyžaduje preukázanie žiadneho dôvodu a stačí len žiadosť matky. Legálne by zostali len potraty z dôvodu ohrozenia matky, ťažkého poškodenia dieťaťa a tehotenstva ako následku trestného činu. Okrem toho, dôvody pre potrat by museli byť preukázané. Vašečka tiež navrhuje zaviesť lepšiu ochranu tehotných matiek pred núteným potratom.
  • S druhým návrhom prišli Milan Krajniak s Jozefom Lukáčom, ktorí navrhujú znížiť hranicu pre potrat z 12 na 7 týždňov. Dôvod je ten, že v priebehu siedmeho týždňa je možné zachytiť tlkot srdca dieťatka na ultrazvuku. Všetkým musí byť jasné, že nejde o žiadny „zhluk buniek“, ale dieťatko s tlčúcim srdcom.
  • S podobným návrhom prišla aj skupina poslancov strany Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko. Ich návrh smeruje k ochrane života od ôsmeho týždňa tehotenstva. Dôvod je ten, že ak matka naozaj chce ísť na potrat, môže naň ísť do tohto termínu. (Väčšina potratov sa na Slovensku vykoná práve do 8. týždňa tehotenstva.) Po tomto termíne už potrat nebude možný, čím sa má zabrániť tomu, aby matka dodatočne zmenila svoj názor, alebo aby ju niekto dodatočne k potratu donútil.
  • So štvrtým návrhom prišli poslanci z OĽaNO, ktorí navrhujú zlepšiť poučenie, ktoré má matka absolvovať pred umelým potratom, zrušiť preplácanie potratu z poistenia, ak je dôvodom pre potrat vek nad 40 rokov matky; zaviesť nárok na nemocenské od 21. týždňa tehotenstva, ak matka požiada o utajený pôrod, a tiež zrýchliť proces, kedy sa dieťa porodené utajeným pôrodom dostane k adoptívnym rodičom.