Categories: Akcie

Farská púť – PETROHRAD A „HORA KRÍŽOV“

POZOR: Treba PAS, platný 6 mesiacov po návrate

Prihlásiť sa je možné najneskôr do konca mája nakoľko sa mesiac vybavujú víza

Program:

1.deň: 7.7.Odchod zo Slovenska, prejazd cez Poľsko a Litvu do Lotyšska.

2.deň: 8.7.Príchod na „ Horu  krížov“- symbol utrpenia a boja za slobodu Litovského národa. Prejazd do hlavného mesta Lotyšska Rigy (UNESCO). Očaria nás architektonické pamiatky na rytierov zakladateľov mesta, hanzovných obchodníkov, poľských kráľov a ruských cárov (Rížský dóm, kostol sv. Petra, „Dom Černohlavcov“, Veľkej a Malej Gildy, Prezidentský palác), nocľah.

3. deň: 9.7.Cesta do Tallinu, hlavného mesta Estónska. Prehliadka mestského opevnenia, radnica, lekáreň, múzeum marcipánu, Tri sestry, hradné návršie  – Tompea s pravoslávnou katedrálou Alexandra Nevského.Prehliadka  Kadriorgu. Domček cára Petra Veľkého, prezidentský palác, nocľah.

4. deň: 10.7.Ráno odchod  doSankt Peterburgu. Cesta okolo Fínskeho zálivu,  prejdeme cez rieku Narvu. Príchod do Petrohradu a ubytovanie, prechádzka centrom mesta a Nevským prospektom. Môžeme zažiť nočné dvíhanie mostov za bielych nocí.

5.deň: 11.7.Navštívime Kazanskú katedrálu a významné historické pamiatky v centre mesta: budovu Admirality, ktorá svojou vežou dominuje mestu, Zimný palác, sídlo ruských cárov, žulový monolit – Alexandrov stĺp na Palácovom námestí v samotnom strede mesta, sochu cára Petra Veľkého (tzv. Medený jazdec) a katedrálu sv. Izáka, ktorú vidieť z celého mesta, pozlátenú 100 kg plátkového zlata. Možnosť navštíviť preslávenú obrazáreň Ermitáž a pravoslávny chrám Kristovho vzkriesenia, ktorého interiér zdobí množstvo ikon a malieb. Navštívime Petropavlovskú pevnosť, ktorá je najstaršou kamennou budovou v meste. Jej súčasťou je katedrála sv. Petra a Pavla – miesto posledného odpočinku cárov. Jej veža bola najvyššou stavbou mesta.

6.deň: 12.7. Okolie Petrohradu: Petrodvorec – „ruské Versailles“. Petrodvorec znova žiari v plnej nádhere. Zažijete atmosféru pompéznosti cára Petra Veľkého. V pozoruhodnom palácovom a parkovom celku z 18. a 19. storočia, ktorý sa rozkladá na ploche vyše 800 ha, je vyše 170 fontán rôznych veľkostí. Najznámejšia z nich je Veľká kaskáda so sochou Samsona bojujúceho s levom. Prekrásny Veľký palác rozdeľuje areál na Horný a Dolný park. Po návrate prehliadka vodných ciest a mostov. Vodné cesty vytvárajú jedinečný kolorit mesta ako Benátok severu, zvlášť pri západe slnka za bielych nocí dávajú vyniknúť ozdobnosti mostov, ktoré spájajú jednotlivé ostrovy. Po obede po návrate do Petrohradu pri pešej prechádzke alebo z výletnej lode si môžeme prezrieť paláce stojace pozdĺž kanálov i väčšinu známych pamiatok. Kanály boli upravené tak, aby pripomínali cárovi Petrovi Veľkému milovaný Amsterdam. Dve ramená rieky Nevy: Veľká a Malá Neva obmývajú Vasilevský ostrov s množstvom historických budov. Zaujmú nás impozantné 32 metrové rostrálne stĺpy, námorné múzeum, Puškinov dom, Kunstkamera s vežou korunovanou slnečnými hodinami, dominantou Petrohradu. Pôjdeme po stopách spisovateľov a umelcov.

7. deň: 13.7. Prejazd do Vilna, hlavného mesta Litvy. Večera a nocľah.

8.deň: 14.7.Pre svoje unikáty je historické centrum v zozname UNESCO. Navštívime Gediminasov hrad s nádherným výhľadom na mesto, pod ním je srdce Vilna – Gediminasove námestie s arcikatedrálnou bazilikou (hlavný chrám Litvy) a dolným zámkom. Z množstva pamiatok očarí gotický kostol sv. Anny, ktorý tak nadchol Napoleona, že ho chcel dať previesť do Paríža. Najväčšie ľudové slávnosti Litvy sprítomní baroko v kostole sv. Kazimíra a radnica. Prejdeme barokovou cestou, na ktorej prekvapí unikátnou štukovou výzdobou kostol sv. Petra a Pavla. Prezidentský palác je najkrajšou klasicistickou stavbou Litvy. Zlaté obdobie Litvy nám pripomenie univerzita. Odvahu národa prezentuje brána rannej zory – Ostrá brána, najslávnejšie pútnické miesto Pobaltia. Nocľah.

9. deň: 15.7. Odchod do národného parku Trakai. Rovnomenný ostrovný hrad – symbol štátnosti je hrdosťou národa. Pozoruhodné sú aj malebné drevené domčeky spojené s kultúrou Karaimov, etnickej menšiny pôvodom z Krymu. Fakultatívne prehliadka hradu. Odchod na Slovensko.

10.deň: 16.7. Príchod na Slovensko v ranných hodinách.