Categories: Diecéza

CitizenGO

S radosťou Vám predstavujem náš prvý tohtoročný úspech:

Európsky parlament rozhodnou väčšinou hlasov schválil väčšiu angažovanosť EÚ v úsilí o ochranu prenasledovaných pre náboženské presvedčenie!

(Na fotke zľava: poslanec EP Andrzej Grzyb, poslankyňa EP Anna Záborská, Miriam Kuzárová, Manfred Weber, Ján Figeľ, Alice Neffe, Michiel Hemminga, CitizenGO Holandsko)

Petíciu na podporu tohto hlasovania podpísalo viac ako 50 000 občanov Európy a v pondelok 15.1. 2019 ju osobne prevzal Manfred Weber, predseda skupiny Európskej ľudovej strany v Európskom parlamente, a nádejný budúci predseda Európskej komisie. Pán Weber zároveň vyjadril podporu tejto téme a prisľúbil osobnú angažovanosť v jej presadzovaní. 


(Na fotke zľava: Manfred Weber, Anna Záborská, Miriam Kuzárová)

Nikto by nemal byť prenasledovaný za svoju vieru. Európsky parlament jednoznačným prijatím Správy o o usmerneniach EÚ a mandáte osobitného vyslanca EÚ pre podporu slobody náboženstva alebo viery mimo EÚ vyslal jasné posolstvo: Európska únia by mala brať vážne svoju zodpovednosť za ochranu základného práva na slobodu náboženského vyznania. 

Parlament schválením správy (576 za, 46 proti, 73 sa zdržalo hlasovania) vyzval inštitúcie EÚ, aby zintenzívnili svoj záväzok za ochranu náboženskej slobody.

V správe zároveň vyjadril “hlboké znepokojenie nad skutočnosťou, že v posledných rokoch nastal dramatický nárast počtu prípadov porušovania slobody náboženského vyznania a viery na celom svete a prenasledovania” a zdôraznil, že “porušovanie slobody náboženského vyznania a viery oslabuje demokraciu, bráni rozvoju a negatívne ovplyvňuje využívanie iných základných slobôd a práv” a preto “to zaväzuje medzinárodné spoločenstvo, EÚ a jej členské štáty opätovne potvrdiť svoje odhodlanie a posilniť ich opatrenia na presadzovanie slobody náboženského vyznania a viery pre všetkých.” 


(Tlačová konferencia po úspešnom prijatí správy)

Počas tlačovej konferencie Andrzej Grzyb, poslanec EP, ktorý inicioval túto správu ocenil: “úspechy Jána Figeľa, ktorý napriek obmedzeným podmienkam od roku 2016 plní úlohu osobitného vyslanca pre slobodu vyznania.” Zároveň v správe vyzval Radu a Európsku komisiu, aby pre tento mandát zabezpečili potrebnú inštitucionálnu, personálnu a finančnú podporu a začlenili ho do širšieho rámca zahraničnej politiky EÚ. 

Michiel Hemminga (CitizenGO Holandsko),Ján Figeľ, Miriam Kuzárová 

Sme veľmi radi, že na pozadí dramatických celosvetových udalostí, kde množstvo veriacich čelí diskriminácii, prenasledovaniu a genocíde, prichádza z Európskeho parlamentu takýto pozitívny signál.

V mene všetkých prenasledovaných pre vieru Vám ďakujeme za podporu tejto dôležitej správy!

S pozdravom, celý tím CitizenGO