Categories: Akcie

Štafetová ADORÁCIA RODÍN ZA RODINY 2019

Beňadovo 18. január 2019

18. januára 2019 sa pokračuje celoročná štafetová adorácia rodín za rodiny vo farnosti Beňadovo. Svoju ochotu vzdať chválu a vďaku nášmu Pánovi prejavili a Božie milosti pre svoje rodiny i rodiny na celom Slovensku budú v tento deň vyprosovať rodiny z Beňadova.