Categories: Akcie

Anjel Pána

Petronel za svoje pyšné správanie musí počas jedného dňa na zemi priviesť aspoň jedného hriešnika k pokániu. Stihne to? Alebo sa stretne s Uriášom tam dole..? 

Príďte sa pozrieť, čo všetko náš „macher“ stihne vyparatiť.. 😀