Categories: Miništranti

Miništrantský tábor 2018

V dňoch od 7. do 10. augusta sa naši a beňadovskými miništrantmi zúčastnili miništrantského tábora v Žiline, v saleziánskom stredisku. Hlavnou témou celého tábora bola “ODVAHA“. Každý deň bol niečím špecifický, tým že jednotlivé dni boli rozdelené na určité témy, ktorých cieľom bolo poukázať, ako prejaviť odvahu v každodennom živote. Popri liturgickom programe, v ktorom bola každodenná svätá omša, adorácia a prednášky, mali miništranti čas aj na spoločne hry, šport a zábavu.

V úvodný deň  po rannej sv. omši, sme vyrazili na túru do Jánošíkových dier. Po náročnej túre, sme večer prišli do Žiliny, kde nás čakalo uvítanie a bohatý večerný  program.

V stredu okrem aktivít, sme navštívili žilinské kúpalisko, kde sme sa mohli vyšantiť. V nasledujúci deň nám počasie prialo, a tak sme si mohli naplno užívať vodné hry, ktorými boli napríklad balónová vojna, plachty,… . V posledný deň nášho odchodu, sme sa vybrali do centra  mesta, kde sme navštívili žilinskú katedrálu, ktorá je zasvätená Najsvätejšie Trojici.

Počasie smemali priam vynikajúce, a tak sme si mohli celý tábor užiť naplno aj vďakasponzorom, ktorí nás podporili. Týmto spôsobom sa  chceme poďakovať za finančnú pomoc sponzorom a to: Farskému úradu Mútne, OÚ Mútne,OÚ Beňadovo, firmám JOKA, JUT-EL, Stavebninám MALÁK, stolárstvu Kolčák,Pm-Stahl, PATEREK MONT, pánovi Gráňakovi, Malákovi, ďalej za materiálnu pomoc: hračkárstvu Klinček,lekáreni Mútne, Coop Jednta Mútne a Beňadovo, Agro Novoť, K.L.I.B.O.S,Klimčík, pánovi Kozoňovi a Márianovi Kasanovi. 

A nakoniec veľké poďakovanie patrí nášmu pánovi kaplánovi Jankovi a animátorom,ktorí sa postarali o organizáciu a priebeh celého tábora.