Categories: Mládežnícky zbor

Stretnutie mládežníckych zborov 2015

Toto stretnutie dáva príležitosť spevákom a hudobníkom mládežíckych zborov z námestovského dekanátu, spoznať sa,
vzájomne sa inšpirovať a stráviť spoločný čas v speve, hudbe a spoločných aktivitách.

Po prezentácii jednodlivých zborov z každej farnosti nasleduje prednáška hosťa a nácvik na spoločnú sv. omšu. Ani tentokrát nechýbalo naše zastúpenie.

Je to naozaj výnimočný čas vidieť toľko mladých ľudí zapálených pre spoločnú vec. Prináša to nadšenie a ešte väčšiu radosť z toho, čo robíme v našich farnostiach.

Samozrejme nechýbali..

…spev zo srdca
…skvelá hudba
a výborné jedlo!