Categories: Miništranti, Život v cirkvi

Miništransky tábor – Zuberec 2019

V dňoch od 23. do 26. júla sa naši spolu s beňadovskými miništrantmi zúčastnili miništrantského tábora v Zuberci, v malebnom prostredí Západných Tatier. Hlavnou témou celého tábora boli “INDIÁNI“. Každý deň bol niečím špecifický, tým že jednotlivé dni boli rozdelené na určité témy, ktorých cieľom bolo poukázať na život, divokosť a odvahu Indiánskych kmeňov. Popri liturgickom programe, v ktorom bola […]

Read more