Categories: Život v cirkvi

Vozidlo pre Kamerun – páter Jozef Humeňanský

 

Jazdené motorové vozidlo bolo odovzdané v marci 2019

Od septembra 2017 po osemnástich rokoch misijnej práce v ,krajine večnej jari‘ (Rwande) pracuje na misiách v Kamerune. Zvyká si, ba aj daň už zaplatil – vo februári ochorel súčastne na maláriu i týfus, no s Božou pomocou sa z toho dostáva. Určite aj pod vľúdnym pohľadom tej, ktorá je Uzdravením nemocných. Tu v Kamerune maju  štyri spoločenstvá: dva semináre v Edea a v Yaoundé-Ngoya a dve farnosti. Jedna farnosť je v anglicky hovoriacej časti v Kitiwume a druhá vo francúzsky hovoriacej časti v Ebebde, asi sto kilometrov od hlavného mesta. Práve pre túto farnosť by sme vás chceli poprosiť o pomoc pri zaobstaraní motorového vozidla.“ 

Farnosť, ktorá bola rogacionistom zverená 31. júla 2017, je veľká. Má asi 20-tisíc veriacich roztrúsených v šiestich filiálkach, ktoré sú od seba veľmi vzdialené. Farnosť patrí do Diecézy Obala. 

Páter Jozef Humeňanský zatiaľ býva s ďalšími dvoma domorodými kňazmi a jedným seminaristom vo veľmi jednoduchých podmienkach. Napriek tomu sa snažia dať ľuďom to najlepšie, čo môžu. Teraz okrem starej motorky nemajú iný dopravný prostriedok. Je síce pravda, že chodiť peši je zdraviu prospešné, no aby človek mohol lepšie slúžiť a darovať sa, auto je doslova nevyhnutné. Preto sa s úctou a pokorou obracajú na darcov a prosia o pomoc pri zaobstaraní motorového vozidla. Na začiatok by chceli zakúpiť len niečo jazdené, lebo nové autá sú drahé a dane za dovoz sú veľmi vysoké. Suma okolo 15- až 20-tisíc eur by mohla stačiť na zaobstaranie primeraného vozidla, ktoré by im dovolilo lepšie naplniť ich pastoračné a apoštolské poslanie.