Categories: Život v cirkvi

Rok neuveriteľných víťazstiev

Pomaly sa tento rok chýli ku koncu a preto je čas bilancovať a ďakovať.

Chcem sa Vám preto z celého srdca poďakovať za to, že ste sa tento rok stali spojencom (spojenkyňou) a ochrancom (ochrankyňou) utláčaných a prenasledovaných po celom svete a boli ste hlasom tých najbezbrannejších, ktorí sa nevedia brániť sami. 

Ďakujeme, že ste sa zapojili do aktívit CitizenGO v snahe zvýšiť tlak na vedúcich predstaviteľov sveta, aby konali, a aby konali teraz, nie zajtra alebo vôbec. Vďaka Vám a spolu s Vami sme zohrali významnú úlohu pri ochrane rodiny, života a trpiacich pre náboženské presvedčenie. 

Dovoľte mi aspoň v krátkosti informovať Vás aspoň o najdôležitejších kampaniach tohto roka:
 

1. Asii Bibi po 9-tich rokoch zrušili trest smrti udelený na základe krutých zákonov o rúhaní

Asia Bibi

Oslobodenie Asie Bibi bolo najväčším víťazstvom CitizenGO v tomto roku. Matka 5-tich detí, ktorá bola v Pakistane odsúdená na strašnú smrť obesením za údajnú urážku proroka Mohameda, bola po 9- tich rokoch konečne oslobodená. CitizenGO, ktoré sa od začiatku prípadu za jej oslobodenie angažovalo, zaslalo pakistanskej vláde 1 milión podpisov a aktuálne stále pracujeme na tom, aby mohla bývať v bezpečí mimo Pakistanu. VIAC TU.

“Veľká vďaka Bohu, že vypočul naše modlitby – a modlitby všetkých ľudí, ktorí túžili po oslobodení Asie Bibi počas tých dlhých rokov utrpenia a bolesti.”! 
​– Ashiq Masih, manžel Asie Bibi


2. Rodina v centre diania celej spoločnosti

Sme hnacou silou pri budovaní Slovenska priateľského rodine a vytváraní podmienok, v ktorých by rodiny prosperovali, a tov spolupráci s Vami, Fórom kresťanských inštitúcií a Slov. spoločnosťou pre rodinu.
Len stručne pár výsledkov, ku ktorým sme prispeli:

  • Z požiadaviek, ktoré sme v rámci Dňa rodiny požadovali,parlament schválil vyššie daňové bonusy na deti (zatiaľ len na deti do 6 rokov) a tzv. rodinnú doložku, ktorá bude vyhodnocovať, či majú nové zákony pozitívny dopad na manželstvo a rodinu, alebo nie. Tieto požiadavky odzneli na veľkej medzinárodnú konferenciu, ktorú sme zorganizovali s cieľom inšpirovať sa aj na Slovensku úspešnými prorodinnými opatreniami zo Strednej EurópyVIAC TU.
  • NR SR odmietla zavedenie partnerského spolužitia, ktoré nemalo na zreteli najlepšie záujmy detí, ani spoločné dobro celej spoločnosti. VIAC TU.
  • V októbri sme do Národnej rady SR priniesli odborníkov, ktorí poukázali na problematiku a riešenia chudoby pracujúcich rodín. VIAC TU.

​3.​ Venezuela dostala lieky a humanitárny koridor

Asia Bibi

Vďaka štedrým darom aj zo Slovenska sa podarilo doručiť prepotrebné lieky, ktoré zachraňujú životy detí, tehotných žien a seniorov vo Venezuele.

Zároveň aj vďaka veľkému tlaku našej petície, ktorú podporili občania z celého sveta, Rada pre ľudské práva uznala, že vo Venezuele sa hrubo porušujú základné ľudské práva a prijala rezolúciu, ktorá naliehavo žiada Madurov režim, aby “prijal humanitárnu pomoc s cieľom riešiť nedostatok potravín, liekov a zdravotníckych potrieb.” VIAC TU.

“Ďakujeme CitizenGO darcom za všetky lieky”! 
​– Deti vo Venezuele

 
4. Víťazstvo života

Na najdôležitejšom fóre OSN pre ochranu práv žiensme s podporou petície so 150 000 podpismi zohrali dôležitú úlohu v tom, aby sa do záverečného dokumentu nedostalo radikálnymi aktivistami navrhnuté neexistujúce “právo na potrat”, ktoré by v podstate znamenalo, že žiadne dieťa nemá právo narodiť sa. VIAC TU. Prispeli aj k ďalším úspechom života: 

ZACHRÁŇME OBA ŽIVOTY. Senát v Argentíne v auguste odmietol legislatívu, ktorá by umožňovala obrať o život nenarodených v lone matky na požiadanie do 14 týždňa od počatia, s ďalšími “výnimkami” až do 9. mesiaca (!). V Argentíne tak zvíťazila iniciatíva “Zachráňme oba životy,” ktorá cez petíciu s milión podpismi žiadala pomoc pre matky v núdzi a ochranu nenarodených detí. 
 

ZÁKON O TLKOTE SRDCA. Snemovňa amerického štátu Ohio schválila zákon, ktorý zaručuje plnú ochranu všetkým nenarodeným deťom od momentu, keď im začne biť srdce. Zákon, ktorý musí ešte prejsť schválením senátu, by v podstate eliminoval potraty v tomto štáte, keďže tlkot srdca je možné zaznamenať už 3. až 6. týždni od počatia.

                                                                                                                                  5. Právo vykonávať svoje povolanie v súlade so svojim svedomím platí pre všetkých

Zápas o slobodu svedomia, a to najmä pre zdravotníckych pracovníkov je mimoriadne dôležitým zápasom v Európe, ktorá sa odkláňa od svojich kresťanských koreňov. Sme preto veľmi radi, že sme ho 3 roky bojovali a pomohli vybojovať spolu s Dr. Jachimowicz. VIAC TU.

“Ďakujem všetkým, ktorí ma podporovali. Vaša podpora bola pre mňa veľmi dôležitá. Vedomie, že nie som sama v tejto situácie, bolo pre mňa obrovskou posilou.” 
​– Dr. Katarzyna Jachimowicz, lekárka

Tieto výsledky sú krásnym úspechom spolupráce a ľudskej jednoty a sme veľmi radi, že sme spolu s Vami mohli byť pri tom. 

Srdečne,

Miriam Kuzárová a celý tím CitizenGO