Naboženstvo 1. ročník

Povinné:

Postupne do konca roka dokončiť pracovný zošit

Vedieť všetky modlitby, ktoré sú v celom pracovnom zošite: prežehnanie, Otče náš, Zdrava´s Mária, Sláva Otcu, ranná modlitba, večerná modlitba, Anjel Boží, Za rodičov, Pred jedlom a po jedle

Dobrovoľné:

Veľkonočná nedeľa