Categories: zivot-cirkvi

Kaplnka dvoch sŕdc

Kaplnka na Vyšnom konci, pod vysielačom/vodovodom, stojí už minimálne 230 rokov. Ako kamennú kaplnku ju zakresľuje už mapa uhorského vojenského mapovania z rokov 1763-1787. Kaplnka tu stojí dodnes. Kaplnka slúžila pre verejné modlitby, pobožnosti alebo ako zastávka pri ceste na pole a bola potenciálnym zárodkom vtedy budujúceho sa centra dediny. V roku 1787, kedy bola v Mútnom zriadená […]

Read more