Categories: Akcie, Mládežnícky zbor

Koncert Shalom & hostia Hewovci

Cieľom každého kresťana je, aby sme sa po smrti dostali do neba. Životné skúsenosti nás naučili, že najľahšia etapa každej cesty je rozhodnutie vydať sa ňu. Ťažšie je na tejto ceste vytrvať, nestratiť správny smer, nadšenie, nezablúdiť, dobre rozložiť sily a tak dosiahnuť vopred stanovený cieľ. Niekoľko málo z nás sa pomyselne dotklo neba už počas svojho […]

Read more